Loading...

ท่าพระจันทร์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


อาคารอเนกประสงค์1 ชั้น 5 และชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์ติดต่อ  สำนักงานชั้น 5 / สมัครอบรม


          โทรศัพท์ : 02 613 3820 - 3
          โทรสาร : 02 225 7517 , 02 226 4395

เบอร์ติดต่อ  สำนักงานชั้น 8


          โทรศัพท์ 02 613 3305 - 8
          โทรสาร 02 226 5324

รังสิต

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


ห้อง 207 ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

เบอร์ติดต่อ


          โทรศัพท์ : 02-5644440 ต่อ 1667 - 8 fax 02-5642972