บริการของหน่วยงาน

OUR SERVICES

แจ้งเปลี่ยนแปลงข่าวการฝึกอบรม

คลิก เพื่อตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงวัน / เปลี่ยนแปลงสถานที่ / งด จัดอบรม

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารบุคคลภาครัฐ

อบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท *สิทธิพิเศษโอนเงินค่าลงทะเบียนก่อนจัดอบรมรับส่วนลด 1,000 บาท

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร บุคลิกภาพการนำเสนอแบบผู้นำ

อบรมวันที่ 08-09 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

ภาพกิจกรรม