เรื่อง : "การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำต่อความท้าทายในยุค 4.0"

การสัมมนาสาธารณะ (Public Seminar)

หัวข้อ "การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำต่อความท้าทายในยุค 4.0"

เสวนาโดย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
2. นายมนัส โกศล
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 
3. นายบวรนันท์ ทองกัลยา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.


ดาวน์โหลดเอกสารสรุปสัมมนา หัวข้อ"การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำต่อความท้าทายในยุค 4.0"

 drive.google.com/file/d/1I3YNo9Wyqd-vZRR_rf5Kkc2xHl7kBszc/view

ดูวีดีโอการบรรยายได้ที่นี่