การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชียุคใหม่

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชียุคใหม่

 ดูวีดีโอการบรรยายได้ที่นี่